Seminář v Plzni

Na seminář jsme vyrazili v 5-ti lidech (Vláďa, Hanka, Péťa, Téra a Filda). Vstávali jsme brzo ráno, abychom tam byli včas. Po čas cesty jsme měli skvělou náladu a moc jsme se bavili. V samotné Plzni jsme tak trochu zabloudili, ale  se spojenými silami jsme šťastně ke Globusu, naproti kterému je místní hasičský záchranný sbor. Celý příspěvek